Lentokentäntie 69, 53600 Lappeenranta Puh. 044 521 0039 twostep(at)twostep.fi
TwoStep
LAJIT

MINIRYHMÄT (lapsi + aikuinen)

MiniLatin

3 - 12kk (vauvat aikuisen sylissä)
1 - 1,5v
2-3v

MiniBreak -tempputanssi

2 - 3 vuotta
4 - 5 vuotta

LASTEN JA NUORTEN RYHMÄT

LatinShow

4 - 5 vuotta
6 - 7 v.
8 - 10 v.
11 - 14 v.

Baletti

4 - 5v. EnsiBaletti
6 - 7v. Esibaletti
7-8v Esibaletti 2(aiemmin tanssineet)

ShowJazz

6 - 7v.
8 - 9v.
10 - 12v.

Breakdance

6-7v. SnadiBreak
8 - 12v. Alkeet
9-12 v. Jatkotaso
10 - 14 v. Edistyneet

DanceMix

6-7
8-10v
11-14v

Discotanssi

10-12v

StreetMix 11-14v

11-14v

Nykytanssi nuoret 12-14v UUSI RYHMÄ 2017-2018

Nuoret 12-14v
Taso avoin(sopii kaikentasoisille, taso muotoutuu osallistuvien tanssijoiden mukaan)

AIKUISET JA NUORET YLI 14V

Dancemix 60 min

Nuoret: 14 - 16 vuotta
Taso avoin- keskitaso

LatinEnergy 60 min

Aikuiset
Taso keskitaso

Nykytanssi alkeet 60 min ja keskitaso 90 min

Aikuiset
Taso alkeet
Taso keskitaso

ShowJazz 75 min

Aikuiset
Taso keskitaso

Showtanssi 60 min

Aikuiset -taso avoin

StreetMix alkeet 75 min, keskitaso 75 min ja jatkotaso 60 min+90 min

Aikuiset
Taso alkeet
taso keskistaso
Taso jatkotaso

DanceMix 60 min/tai 90 min

Aikuiset taso helppo

Kehonhuolto 30 min.

Aikuiset

Aikuisbaletti alkeet 60 min

Aikuiset
Taso alkeet

Lyyrinen jazz-60 min/UUSI lukuvuodella 2017-2018

Aikuiset
Taso avoin(muodostuu osallistuvien tanssijoiden mukaan)

Sreetjazz/UUSI lukuvuodelle 2017-2018

Aikuiset ja nuoret yli 16 v
Taso avoin (kaikentasoisille tanssijoille, muotoutuu osallistujien mukaan)

StreetMix nuoret 14-16v/UUSI RYHMÄ 2017-2018

Nuoret 14-16v
Taso avoin (Kaikentasoisille, mutoutuu osallistujien mukaan)

Nykytanssi nuoret 12-14v UUSI RYHMÄ 2017-2018

Nuoret 12-14v
Taso avoin(sopii kaikentasoisille, taso muotoutuu osallistuvien tanssijoiden mukaan)

K-60

Seniorit 60v alkaen


Tanssi-liiketerapia (TLT)


 

 

Mitä tanssi-liiketerapia on?

 

 

Tanssi-liiketerapia on kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen perustuvaa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa terapiaa, joka kuuluu luoviin taideterapioihin.

Tanssi-liiketerapia on psykoterapeuttista keho-ja liiketyöskentelyä.

 

Miksi Tanssi-liiketerapia?

 

Tanssiterapiassa (TLT)kehon ja mielen yhteys ymmärretään laajempana systeemisenä kokonaisuutena.

Keho ja mieli nähdään TLT:ssä kuuluvan erottamattomasti yhteen toisiaan täydentäen.

 

Kehollisuutemme, asentomme ja liikkumisemme tuottavat meille aistimuksia, jotka tunnemme kehossamme.

Tiedostaessamme aistimuksen, liitämme siihen erilaisia mielleyhtymiä ja näistä muovautuu kokonaisuus, jota kutsumme kokemukseksi.

Kehotietoisuustaidoilla ja liikeprosessissa tunteita koetaan ja eletään konkreettisesti ja tähän liittyvän tunnistamisen ja tiedostamisen myötä on mahdollista käsitellä, ymmärtää sekä muuttaa omia toimintamalleja.


 

 

Kenelle TLT sopii?


 Tanssi-liiketerapia lukeutuu luoviin taideterapioihin ja sopii kaikenikäisten kuntoutukseen, sekä elämänlaadun parantamiseen.

Tanssiterapiaa on Suomessa käytetty esimerkiksi erityisryhmille, mielenterveyspalvelujen asiakkaille, päihdehuollossa, työyhteisöille, ammatillisessa kuntoutuksessa, vanhustyössä ja erityisopetuksessa.


Terapiaa sovelletaan eri asiakasryhmien mukaan ja sitä toteutetaan asiakaslähtöisesti.

Asiakkaan oma mielenkiinto on tärkeä. Terapia on yksilö- tai ryhmämuotoista.

Lyhytkestoista terapiaa ad 10x voidaan käyttää esim. akuuteissa elämänkriiseissä, pitkäkestoista terapiaa esim. masennuksen, tai ahdistuneisuuden hoidossa, tai esim.tukemaan ja helpottamaan päivittäistä elämää kuntouttavaa toimintaa säännöllisesti tarvitseville (esim.krooniset sairaudet, tai vammat).

 

Miten?

Terapiaan haetaan henkilökohtaisen tapaamisen kautta.Ensimmäisellä kerralla sovitaan mahdollisesta arviojaksosta.Ensimmäinen tapaaminen on TwoStepissä asiakkaalle veloitukseton.


Käytännön toteutuksessa, mikäli siihen päädytään,ensitapaamisen jälkeen sovitaan arviointijaksosta (TwoStepillä arviointijakso on viisi tapaamiskertaa)

Terapiakerran pituus on asiakkaan ja sopimuksen mukaan joko 45 min tai  60 min yksilöterapiassa ja ryhmäterapiassa 60-120 min.

Näiden ensimmäisten tanssiterapiakertojen jälkeen terapeutti tekee alkuarvioinnin asiakkaasta, sekä hoitosuunnitelman ja ehdotelman jatkosta.

Arvioinnissa käytetään havainnointia, haastattelua ja jotakin liikeanalyysimenetelmää.

Tämän jälkeen tehdään terapiasopimus, jossa määritellään terapian tavoitteet, kesto ja tapaamisten ajankohdat.

Työtavat vaihtelevat asiakkaan tarpeesta riippuen. Tanssiterapiaa tekee alan koulutuksen saanut tanssiterapeutti.  

 

Työskentelyssä keskitytään:

* Oman kehollisuuden hahmottamiseen ja hyväksymiseen sekä kehonkuvan parantamiseen

* Kehon ja mielen yhteyden vahvistumiseen

* Kontaktin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkimiseen

* Omanarvontunnon ja minäkuvan selkiytymiseen

 

Tanssiterapeutin toimintaa voi kuvailla perinteisen verbaaliterapian ohessa ja lisäksi tapahtuvaksi havainnoimiseksi, kuuntelemiseksi, aistimiseksi, virittäytymiseksi, mallina olemiseksi, tekemiseksi ja toimimiseksi, elämiseksi ja liikkumiseksi yhdessä.

Tämän myötä vähitellen tapahtuu muutosta kohti jotakin sellaista, mikä on aidosti merkityksellistä ja totta asiakkaalle. Terapiasessiossa annetaan aikaa ja turvallinen paikka kohdata oma itse, keho ja erilaisia elämiseen liittyviä teemoja.

 

Kuka voi toimia tanssi-liiketerapeuttina

Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn - Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot kestävät  kolme vuotta 90 op ja niitä edeltää yhden vuoden (30 op) kestävä Tanssi-liiketerapian perusopinnot, jotka täytyy saattaa hyväksytysti loppuun.Opintoihin kuuluvat teoriaopinnot, 300 tunnin kliininen harjoittelu, työnohjaus, sekä oma ryhmämuotoinen Tanssi-liiketerapia.

 

Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimiva Eino Roiha –instituutti kouluttaa tanssi-liiketerapian ammattilaisia. Pääsyvaatimuksena erikoistumiskoulutukseen ovat hyväksytysti suoritetut tanssi- ja liiketerapian perusopinnot (30 op), haastattelu ja ennakkotehtävät. Jyväskylässä Eino Roiha -instituutissa kolmivuotiset ammatilliset opinnot (90 op) alkavat kolmen vuoden välein. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Lisätietoja: Marko Punkanen, marko.punkanen@tanssiterapia.net 

 

 

Kuinka voin hakeutua tanssi-liiketerapiaan?

 

Terapiapalveluissa ota yhteyttä meihin joko s-postitse twostep@twostep.fi , tai puhelimitse tanssi-liiketerapeutti Katja Puraseen p.0445210039.

 

"Elämä.Koko kehomme kantaa mukanaan merkityksiä, kertoen omaa tarinaansa, istuen, kävellen, hereillä ollen tai nukkuen.Jokainen tunne kehossamme sisältää vasteen lihaksistoomme. (Todd 1959:1)