Lentokentäntie 69, 53600 Lappeenranta Puh. 044 521 0039 twostep(at)twostep.fi
TwoStep
LAJIT

MINIRYHMÄT (lapsi + aikuinen)

MiniLatin ja BabyLatin

3 - 11 kk (vauvat aikuisen sylissä)
1 - 3v

MiniBaletti

3 - 5 vuotta

MiniBreak -tempputanssi

Yhteisryhmä 2 - 3 vuotta+
4 - 5 vuotta

LASTEN JA NUORTEN RYHMÄT

LatinShow

4 - 5 vuotta
6 - 7 v.
8 - 10 v.

Baletti

4 - 5v. EnsiBaletti
5-6v Ensibaletti (uudet oppilaat 6v)
6 - 7v. Esibaletti (uudet oppilaat 7v)
8-10v Esibaletti 2(aiemmin tanssineet)

ShowJazz

6 - 7v.
8 - 9v.
9-10v jatkotaso
10 - 12v. avoin (aloittavat)
10-12v jatkotaso
11-14v Kehitysryhmä/edistyneet

Breakdance

6-7v. SnadiBreak
8 - 12v. Alkeet
9-12 v. Jatkotaso
11- 14 v. Edistyneet

DanceMix

6-7
8-10v
11-14v

Discotanssi

8-9v
10-12v

StreetMix

11-14v avoin taso
2StepCrew Juniors (edistyneet)

Nykytanssi

12-14v avoin taso

AIKUISET JA NUORET YLI 14V

Showjazz 13-16v

13 - 16 vuotta avoin 60min

LatinEnergy

Keskitaso 60min

Nykytanssi

Avoin 90min

ShowJazz

Avoin/Keskitaso/edistyneet 75min

StreetMix

Alkeet 60min
Keskitaso 75min
Edistyneet 75min

DanceMix

Avoin taso 60min

2StepCrew

Esiintyvä ryhmä
Streettanssi

Klassinen Baletti

Aikuiset AVOIN TASO

Steppi

Aikuiset avoin taso

Afrojazz & Dancehall

Aikuiset avoin taso

Tanssi-liiketerapia (TLT)


 

 

Mitä tanssi-liiketerapia on?

 

 

Tanssi-liiketerapia on kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen perustuvaa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa terapiaa, joka kuuluu luoviin taideterapioihin.

Tanssi-liiketerapia on psykoterapeuttista keho-ja liiketyöskentelyä.

 

Miksi Tanssi-liiketerapia?

 

Tanssiterapiassa (TLT)kehon ja mielen yhteys ymmärretään laajempana systeemisenä kokonaisuutena.

Keho ja mieli nähdään TLT:ssä kuuluvan erottamattomasti yhteen toisiaan täydentäen.

 

Kehollisuutemme, asentomme ja liikkumisemme tuottavat meille aistimuksia, jotka tunnemme kehossamme.

Tiedostaessamme aistimuksen, liitämme siihen erilaisia mielleyhtymiä ja näistä muovautuu kokonaisuus, jota kutsumme kokemukseksi.

Kehotietoisuustaidoilla ja liikeprosessissa tunteita koetaan ja eletään konkreettisesti ja tähän liittyvän tunnistamisen ja tiedostamisen myötä on mahdollista käsitellä, ymmärtää sekä muuttaa omia toimintamalleja.


 

 

Kenelle TLT sopii?


 Tanssi-liiketerapia lukeutuu luoviin taideterapioihin ja sopii kaikenikäisten kuntoutukseen, sekä elämänlaadun parantamiseen.

Tanssiterapiaa on Suomessa käytetty esimerkiksi erityisryhmille, mielenterveyspalvelujen asiakkaille, päihdehuollossa, työyhteisöille, ammatillisessa kuntoutuksessa, vanhustyössä ja erityisopetuksessa.


Terapiaa sovelletaan eri asiakasryhmien mukaan ja sitä toteutetaan asiakaslähtöisesti.

Asiakkaan oma mielenkiinto on tärkeä. Terapia on yksilö- tai ryhmämuotoista.

Lyhytkestoista terapiaa ad 10x voidaan käyttää esim. akuuteissa elämänkriiseissä, pitkäkestoista terapiaa esim. masennuksen, tai ahdistuneisuuden hoidossa, tai esim.tukemaan ja helpottamaan päivittäistä elämää kuntouttavaa toimintaa säännöllisesti tarvitseville (esim.krooniset sairaudet, tai vammat).

 

Miten?

Terapiaan haetaan henkilökohtaisen tapaamisen kautta.Ensimmäisellä kerralla sovitaan mahdollisesta arviojaksosta.Ensimmäinen tapaaminen on TwoStepissä asiakkaalle veloitukseton.


Käytännön toteutuksessa, mikäli siihen päädytään,ensitapaamisen jälkeen sovitaan arviointijaksosta (TwoStepillä arviointijakso on viisi tapaamiskertaa)

Terapiakerran pituus on asiakkaan ja sopimuksen mukaan joko 45 min tai  60 min yksilöterapiassa ja ryhmäterapiassa 60-120 min.

Näiden ensimmäisten tanssiterapiakertojen jälkeen terapeutti tekee alkuarvioinnin asiakkaasta, sekä hoitosuunnitelman ja ehdotelman jatkosta.

Arvioinnissa käytetään havainnointia, haastattelua ja jotakin liikeanalyysimenetelmää.

Tämän jälkeen tehdään terapiasopimus, jossa määritellään terapian tavoitteet, kesto ja tapaamisten ajankohdat.

Työtavat vaihtelevat asiakkaan tarpeesta riippuen. Tanssiterapiaa tekee alan koulutuksen saanut tanssiterapeutti.  

 

Työskentelyssä keskitytään:

* Oman kehollisuuden hahmottamiseen ja hyväksymiseen sekä kehonkuvan parantamiseen

* Kehon ja mielen yhteyden vahvistumiseen

* Kontaktin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkimiseen

* Omanarvontunnon ja minäkuvan selkiytymiseen

 

Tanssiterapeutin toimintaa voi kuvailla perinteisen verbaaliterapian ohessa ja lisäksi tapahtuvaksi havainnoimiseksi, kuuntelemiseksi, aistimiseksi, virittäytymiseksi, mallina olemiseksi, tekemiseksi ja toimimiseksi, elämiseksi ja liikkumiseksi yhdessä.

Tämän myötä vähitellen tapahtuu muutosta kohti jotakin sellaista, mikä on aidosti merkityksellistä ja totta asiakkaalle. Terapiasessiossa annetaan aikaa ja turvallinen paikka kohdata oma itse, keho ja erilaisia elämiseen liittyviä teemoja.

 

Kuka voi toimia tanssi-liiketerapeuttina

Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn - Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot kestävät  kolme vuotta 90 op ja niitä edeltää yhden vuoden (30 op) kestävä Tanssi-liiketerapian perusopinnot, jotka täytyy saattaa hyväksytysti loppuun.Opintoihin kuuluvat teoriaopinnot, 300 tunnin kliininen harjoittelu, työnohjaus, sekä oma ryhmämuotoinen Tanssi-liiketerapia.

 

Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimiva Eino Roiha –instituutti kouluttaa tanssi-liiketerapian ammattilaisia. Pääsyvaatimuksena erikoistumiskoulutukseen ovat hyväksytysti suoritetut tanssi- ja liiketerapian perusopinnot (30 op), haastattelu ja ennakkotehtävät. Jyväskylässä Eino Roiha -instituutissa kolmivuotiset ammatilliset opinnot (90 op) alkavat kolmen vuoden välein. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Lisätietoja: Marko Punkanen, marko.punkanen@tanssiterapia.net 

 

 

Kuinka voin hakeutua tanssi-liiketerapiaan?

 

Terapiapalveluissa ota yhteyttä meihin joko s-postitse twostep@twostep.fi , tai puhelimitse tanssi-liiketerapeutti Katja Puraseen p.0445210039.

 

"Elämä.Koko kehomme kantaa mukanaan merkityksiä, kertoen omaa tarinaansa, istuen, kävellen, hereillä ollen tai nukkuen.Jokainen tunne kehossamme sisältää vasteen lihaksistoomme. (Todd 1959:1)